جشن

  • «خمینی شهری سلام» میزبان محلات

    سازمان فرهنگی خمینی شهر

    رییس ساز مان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهرگفت: ویژه برنامه تابستانه فرهنگی و طنز در قالب جشن محلات با عنوان «خمینی شهری سلام» درمحله های این شهر جهت ایجاد شور و نشاط برای شهروندان  در حال برگزاریست

ارتباط با ما

تماس با ما