سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر درنظر دارد نسبت به انجام مزایده ها بامشخصات زیر وقیمت پایه کارشناسی ازطریق آگهی اقدام نمایید:

موضوع مزایده:

1-اجاره كيوسك مستقر در پارک بهشت منظریه جهت فروش موادغذايي وتنقلات به مدت دوسال شمشی

2-اجاره ساختمان 30 متری واقع در پارک پیروزی جهت فروش ساندویچ وفست فود به مدت دوسال شمشی

مهلت ارایه پیشنهاد های مزایده : تا پایان وقت اداری چهار شنبه 17/11/97

محل دریافت اسناد: امورقراردادهای سازمان

محل ارایه پیشنهادات : دبیرخانه سازمان

تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 18/11/97

مدت اعتبار پیشنهادات : روز یکشنبه 28/11/97

اصلاح،جایگزینی وپس گرفتن پیشنهادها نیز درزمان مهلت ومحل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود .

جهت اطلاعات بیشتر به امور رفاهی سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه شماره 14 خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید .

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر

ارتباط با ما

تماس با ما