بام سبزمنطقه ای دردل باغات خمینی شهراست که به خاطر چندعارضه طبیعی خود یعنی تپه های موجود درمحل، برباغات و شهرهای خمینی شهر وشهرهای اطراف مشرف باشد.

بام سبزمنطقه ای دردل باغات خمینی شهراست که به خاطر چندعارضه طبیعی خود یعنی تپه های موجود درمحل، برباغات و شهرهای خمینی شهر وشهرهای اطراف مشرف باشد.این شرایط طبیعی سبب شده که چشم انداز زیبایی دراین محل به ویژه درفصل بهارایجاد شود .این قابلیتها وعمارت قدیمی موجود بر روی یکی از این تپه ها سبب شده که منطقه مذکور به عنوان یک منطقه گردشگری از سوی شهرداری ارزیابی شده و با خرید 70 هزارمترباغ کازرونی واراضی اطراف بیش از صدهزارمتر از زمینهای بام سبز به یک منطقه گردشگری تبدیل شود .قرار است عمارت قدیمی به مهمانسرا تبدیل ودر فضای موجود برتپه ها تالار ومجموعه فرهنگی ساخته شود.

 

ارتباط با ما

تماس با ما