بام سبزمنطقه ای دردل باغات خمینی شهراست که به خاطر چندعارضه طبیعی خود یعنی تپه های موجود درمحل، برباغات و شهرهای خمینی شهر وشهرهای اطراف مشرف باشد.

منطقه گردشگری لادر با دارا بودن چندین چشمه و آبشار یکی از جاذبه های طبیعی خمینی شهر است

ارتباط با ما

تماس با ما