سیدمحمدهادی موسوی ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری  خمینی شهر از اتمام مرمت خانه تاریخی ابوالحسن مجیر توسط این سازمان با همکاری اداره میراث خبر داد.

خانه زهتاب متعلق به حاج مهدی زهتاب یکی از فعالان بازار پوست بود که توسط شهرداری خریداری و تملک شد.

مساحتی حدود 3750 متر داشته و صاحب آن حاج ابوالحسن مجیری از بازرگانان آن دوره بوده است

دیوانخانه محمدحسین خان امینی معروف به خانه سرتیپ سدهی از بناهای دوران قاجار است و دارای تالار، حوضخانه، نارنجستان، اتاق های سه دری و پنج دری، چایخانه و برج مراقبت می باشد.

ارتباط با ما

تماس با ما