سخنران دکتر مهران رستم زاده

چهارشنبه هر هفته ساعت 18

مکان:خانه تاریخی سرتیپ سدهی

ارتباط با ما

تماس با ما